Het gebruik van competenties


Lijnverantwoordelijken betreuren vaak het gebrek aan toepassing van de verworven competenties op de werkplek. Dat is nochtans een signaal van het geslaagd of mislukt zijn van een opleidingsactie!


Hoe kan je ervoor zorgen dat de nieuwe competenties ook gebruikt worden op de werkvloer? Dit vraagt een investering in tijd en middelen. Al te vaak worden opleidingen nog overhaast en onvoorbereid georganiseerd. Denk aan de opleidingen rond goede hygiënepraktijken die snel georganiseerd worden zodra een FAVV-inspecteur gepasseerd is of met het oog op een audit van een klant of een certificeringorgaan.

 

Improvisatie is uit den boze bij opleidingsacties. Zij moeten bijzondere aandacht krijgen van de eerstelijns leidinggevende. We geven enkele suggesties voor de voorbereiding en opvolging van opleidingsacties


Voorbereiding in twee stappen

 

Stap 1 - het jaarlijkse functioneringsgesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende:

  • Samen bekijken of er eventuele competentieleemtes zijn die de goede uitoefening van de huidige (of toekomstige) functie in de weg staan.
  • Opleidingsactie(s) bepalen die in de loop van het jaar gepland moeten worden.
  • Een opleiding zoeken die past bij de behoeften. IPV beschikt over een opleidingscatalogus  en kan je helpen. Gebruik ons formulier om opleidingen aan te vragen.

Stap 2 – kort gesprek vlak voor de opleiding:

  • Enkele dagen vóór de geplande opleiding herhaalt de leidinggevende tijdens een kort gesprek de doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van de opleiding, liefst in SMART -termen. Dit is ook het moment om de overdracht naar de werkpost ter sprake te brengen: wat moet er straks anders verlopen, welke ondersteuning is er na de opleiding nog beschikbaar, hoe zal dit opgevolgd worden,...?

Opleidingsacties opvolgen

 

Is je onderneming een lerende onderneming?

 

Identificeer je sterke punten en je verbeterpunten. Beantwoord onze kleine test!


 TIPS & TRICKS

 Maak bij elke opleiding afspraken op welke manier het geleerde zal toegepast worden in het werk
 Betrek de leidinggevende bij deze afspraken
 Geef positieve feedback wanneer een operator nieuwe kennis toepast
 Evalueer de toepassing van het geleerde op de werkplek
 Geef de leidinggevend een rol in de opvolging van ieders leerproces

DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Competentiemanagement voor de eerstelijns-verantwoordelijke: