Mijlpalen


Wil je starten met competentiebeheer, dan plan je dit best zorgvuldig om de kans op slagen te vergroten. Houd hierbij ook rekening met de menselijke factor.


Werk stap voor stap, stel een stuurgroep samen die het project draagt, ontwikkel praktische tools die voor iedereen bruikbaar zijn, en vooral: BETREK je personeel erbij. Als leidraad stellen we voor: een stramien met mijlpalen  

 

De mijlpalen in het kort

 1. De balans opmaken van je bedrijfssituatie
 2. Je doelstellingen SMART  formuleren
 3. Een actieplan uitwerken
 4. De vakbondsafgevaardigden betrekken
 5. Communiceren, en de boodschap en je argumenten aanpassen aan de beoogde gesprekspartners
 6. Nagaan of de rekruterings- en promotieprocessen passen in het nieuwe competentiebeleid
 7. Nagaan of het onthaalbeleid op punt staat
 8. Het personeel evalueren en de meetinstrumenten toepassen
 9. De mogelijkheid geven om hun competenties te ontwikkelen
 10. De nieuwe competenties erkennen
 11. De ervaren werknemers waarderen
 12. Het vertrek van werknemers begeleiden

 TIPS & TRICKS

 Investeren in competenties is bedrijfskapitaal opbouwen.
 Competentiebeleid moet passen in de bedrijfscultuur
 Pas op voor verborgen agenda's
 Wacht met competentiebeleid tot een eventuele ontslagronde voorbij is
 Weet dat competentiebeleid nooit af is, het is een doorlopend proces
 Zorg dat iedereen het doel weet
 Waak over de geïnvesteerde tijd
 Begin kleinschalig en bouw geleidelijk uit
 Competentiebeleid is een investering in de toekomst
 Trek aan één koord