Competenties beheren


Competentiebeheer heeft een belangrijke meerwaarde, ongeacht de grootte van je onderneming. Het zorgt voor de optimale ontplooiing van je medewerkers. Om hier ten volle van te genieten is het belangrijk dat je goed nadenkt over je doelstellingen en een doordachte strategie volgt.  Het veronderstelt ook een langetermijndenken, gedragen door alle betrokkenen, van het topmanagement tot de werkvloer.

 

De ervaring leert ons dat die dynamiek gemakkelijker vaste vorm krijgt als de vooropgestelde doelstellingen duidelijk zijn en als enkele organisatorische voorwaarden vervuld zijn.


1. De beoogde doelstellingen kritisch bekijken 
2. De best mogelijke voorwaarden scheppen en bakens uitzetten 
3. De toekomst voorbereiden : vooruitkijken en talenten beheren

 


  

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.