Competenties meten


Het belangrijkste kapitaal binnen een organisatie zijn haar medewerkers. Om te weten welk potentieel er in huis is, is het van belang dat niet alleen de functies en competenties op papier uitgewerkt worden, maar dat deze ook nog eens op een duidelijke manier gemeten kunnen worden. Om competenties te kunnen meten, moet aan 2 dingen op punt gesteld worden: duidelijke gedragsindicatoren per competentie en een goed meetinstrument

 

Het is verleidelijk om alleen de goede uitvoering van de taken, en niet de beheersing van de competenties te meten. De beperking van deze benadering is dat deze meting ons niet helpt om te begrijpen waarom taken foutief uitgevoerd worden, hoewel dit meestal met de onderliggende competenties te maken heeft. Een taak zegt namelijk iets over WAT er gedaan moet worden, maar de competentie vertelt ons iets meer over het HOE.

 

Door de competenties te meten die voor de uitvoering van een taak nodig zijn, zullen we een systeem kunnen installeren om de werknemers te laten evolueren en zo ook de onderneming te laten groeien.

 

Wil je hier meer over weten?

  1. Aandachtspunten : wat ga je meten
  2. Meettechnieken  : de juiste indicatoren en de juiste meetinstrumenten gebruiken
  3. Meten van competenties : een pakket met voorstellen


 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

TIPS & TRICKS

 Zorg dat iedereen je systeem objectief vindt
 Begin met kleine stappen, later kan je hard lopen
 Plan realistische tijdsbestedingen
 Communiceer duidelijk over wie, wat, waarom, wanneer, hoe
 Stel vanaf het begin dat competenties meten niet automatisch leidt tot loonsverhoging of verlaging