Indicatoren en meetschalen


Het is belangrijk de competenties correct te formuleren, maar het is al even fundamenteel om ze met de juiste instrumenten te meten. Bovendien moeten we realistisch blijven: het is onmogelijk om alles te meten. De meting moet zinvol blijven.

 

Enerzijds is het  van  belang om elke competentie te beschrijven aan de hand van objectieve indicatoren, observeerbare gedragingen waarvan men kan afleiden of iemand de competentie al dan niet beheerst. Het zijn uiteindelijk deze indicatoren die gemeten zullen worden.

 

Anderzijds hebben we meetschalen nodig  die toelaten om te bepalen in welke mate een competentie verworven is.

 

Er bestaan verschillende soorten schalen die je kan gebruiken om competenties te evalueren. De meest gebruikte zijn:

 • Binaire schaal
  Deze schaal is vrij duidelijk maar beperkt: 0 of 1, ofwel: de medewerker beschikt niet of wel over (de gedragsindicatoren van) een competentie.
 • Ordinale schaal
  Vb. 1=doet het niet, 2=gemiddeld, 3=doet het goed,
  4=is expert
  Uiteraard is het van belang om de gekozen terminologie goed te omschrijven zodat iedere beoordelaar er hetzelfde onder          verstaat
 • Numerieke schaal
  Hier geeft de beoordelaar punten, vb. op 10 of op 100. Het spreekt vanzelf dat het hier moeilijker is om objectief te werk te gaan.

Bijvoorbeeld:  de competentie 'de formaten veranderen van de aftapmachine'. Om een zinvolle meting te doen, moeten we de competentie opsplitsen.  Sommige veranderingen vragen immers dat je de koppen van de aftapmachine kan veranderen, en dat vraagt kennis van mechanica.


Dit wordt dus:

 • Kan alleen een eenvoudige formaatwijziging uitvoeren op de aftapmachine Ja/Neen
 • Kan een formaatwijziging uitvoeren mét vervanging van de koppen Ja/Neen

Deze formulering van de meting geeft ons drie niveaus:

 1. de operator (beginneling) die geen formaatwijziging kan uitvoeren
 2. de operator die een "eenvoudige" formaatwijziging kan uitvoeren (zonder aanpassing van de kop)
 3. de operator ("expert") die een formaatwijziging kan uitvoeren waarvoor de koppen moeten worden aangepast

Deze meer verfijnde evaluatie heeft zin omdat ze toelaat na te denken over een te plannen opleiding. Ze maakt het ook mogelijk om teams te beheren. Als er een formaatwijziging moet worden uitgevoerd, moet je erover waken dat er minstens één operator is die deze competentie beheerst.

 

Er zijn nog andere meetschalen voor: de evolutieschaal, het magisch kwadrant, het gekleurde magisch kwadrant.

 TIPS & TRICKS

 Een competentie kan voorkomen bij meerdere functies; ze heeft dan andere indicatoren
 Formuleer gedragsindicatoren samen met de werkvloer
 Gebruik eenvoudige instrumenten
 Kies 1 schaal en hou je daaraan
KISS: Keep It Short & (Stupid) Simple

GETUIGENIS

Competentiebeleid helpt Chocolaterie Ickx om groei te managen

 

Chocolaterie Ickx is alvast overtuigd van het belang van competentiebeleid. Het bedrijf kende een spectaculaire groei waardoor hun HR beleid verder moest ontwikkeld worden.

 

Om de verdere uitbouw van het personeelsbeleid op maat van de werknemers te doen, werken ze aan een strategisch competentiebeleid.