Formele opleidingen


Er bestaat een hele waaier aan formele opleidingsmethodes . Sommige zijn meer klassiek dan andere, sommige meer actief dan andere. De ene is niet noodzakelijk beter of slechter dan de andere. Daarover gaat het niet. Waar het wel over gaat, is de context, en meer bepaald joùw context. Welke opleidingsmethode is voor jou en je medewerkers, in jouw situatie en op dit moment nuttig?


Soorten opleidingen

 1. De uiteenzetting "ex cathedra" dient om te informeren en kennis over te dragen. Het is een passief gebeuren, de medewerker hoort toe. In tegenstelling tot de hieronder beschreven "actieve" leervormen, vraagt dit weinig engagement van de deelnemer.
 2. De interactieve uiteenzetting. De opleider gaat in interactie met zijn publiek. Hij geeft de deelnemers het woord, stelt hen vragen, zodat hun ervaringen en problemen in verband met het onderwerp mee aan bod komen. Dit verhoogt de betrokkenheid van de deelnemers. Hoe meer de deelnemers betrokken zijn, hoe doeltreffender de opleiding is.
 3. De case-analyse. De deelnemers zoeken oplossingen (meestal in kleine groepjes) voor een "case", die een min of meer complexe maar zo realistisch mogelijke situatie beschrijft.
 4. Het rollenspel. De deelnemers kruipen in de huid van een persoon die met een professionele situatie te maken krijgt. Er wordt gewerkt met een scenario en verschillende rollen. De deelnemers die geen rol hebben, krijgen een lijst met te observeren gedrag. Achteraf wordt besproken welk gedrag en reacties gepast waren, en welke nog voor verbetering vatbaar zijn.
 5. De situatiecreatie lijkt op het rollenspel maar is realistischer omdat het gaat om observatie van deelnemers in de werksituatie. Eveneens gevolgd door een bespreking achteraf.
 6. Meter/peterschap en coaching zijn methodes om werknemers individueel te begeleiden.
  Meter/peterschap is een gekende praktijk in de voedingsbedrijven: een ervaren medewerker wordt meter/peter van een minder ervaren medewerker en leert hem/haar het vak of de functie aan. Op de IPV-website www.beteronthaal.be vind je meer informatie over dit onderwerp. Je vindt er tips om meters/peters te kiezen, tips om de leerinhouden te systematiseren, tips om het systeem te evalueren, getuigenissen.
  Coaching leunt aan bij meter/peterschap en is aangewezen om medewerkers die naar een leidinggevende functie bevorderd zijn, gedurende enkele weken persoonlijk te begeleiden.
 7. e-Learning: afstandsleren via internet of met cd-roms. Een goed voorbeeld is "Vlieg in de Soep" , een tool om werknemers te sensibiliseren op vlak van hygiëne.
 8. Blended-learning, dat nu in opmars is, wisselt individuele sessies afstandsleren af met collectieve sessies waarbij de deelnemers aanwezig zijn.
 9. Serious games zijn computerspellen die je iets "leren". De deelnemers voeren "missies" uit via hun virtuele avatar. Een voorbeeld in het technische domein: een "technicus–avatar" moet onderhoudsopdrachten uitvoeren en werken met virtuele machines.
 10. De realisatie van een individueel of een groepswerk


Welke methode kiezen?

 

Uiteenzetting, coaching, rollenspel? Het is een hele uitdaging een leermethode te kiezen die aangepast is aan de behoefte van je onderneming en werknemers. Hoeveel werknemers komen niet teleurgesteld terug van hun opleiding? Het is verstandig om tijdens het ontwerpen van een opleiding evenveel te denken over de aanpak als over de inhoud zélf!
 
Geef in de mate van het mogelijke voorkeur aan een actieve  aanpak , waarin de deelnemers hun eigen inbreng hebben doordat ze zelf ideeën moeten formuleren, oplossingen bedenken,...

 

De keuze van de meest geschikte methode voor jouw onderneming hangt af van meerdere factoren:

 1. De bedrijfscultuur op vlak van opleiding
 2. De mogelijkheden op vlak van tijd en kostprijs
 3. Het aantal op te leiden personen
 4. Kenmerken van de op te leiden personen: zijn ze vragende partij? wat is hun kennisniveau in de materie? wat is hun studieniveau? hun professionele ervaring?
 5. De aard van de te ontwikkelen competenties: kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes?
 6. Wil je maatwerk of aansluiten bij een project voor meerdere ondernemingen?
 7. Schakel je een interne opleider in of iemand van buiten het bedrijf?

De IPV-adviseurs kunnen u helpen om tot de juiste formule te komen.DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Bekijk het opleidingsaanbod van IPV:

www.ipv.be/zoek

TIPS & TRICKS

 Leren is een kans, geen plicht
 Stuur enkel hen naar een opleiding die het nodig hebben
 Betrek de medewerker zoveel mogelijk bij het bepalen van een opleiding
 Een persoonlijk ontwikkelingsplan is individueel, iedereen is anders
 Verbind opleidingen met competenties
 Raadpleeg de IPV opleidingsgids
 Maak geen opleidingsplannen als je ze niet kan uitvoeren
 Verplichte opleidingen zijn demotiverend. Zoek een aantrekkelijke formule.
 Wie niet gemotiveerd is leert niets.
 Heb respect voor verschillen in leersnelheid en leerstijl
 Niet iedereen wil blijven groeien
 Vergeet niet (verplichte en andere) vormingen te registreren

GETUIGENIS

Competentiebeleid helpt Chocolaterie Ickx om groei te managen

 

Chocolaterie Ickx is alvast overtuigd van het belang van competentiebeleid. Het bedrijf kende een spectaculaire groei waardoor hun HR beleid verder moest ontwikkeld worden.

 

Om de verdere uitbouw van het personeelsbeleid op maat van de werknemers te doen, werken ze aan een strategisch competentiebeleid.