De voordelen van werken met competenties uitleggen


Werken met competenties is een zaak van het hele bedrijf. Het volstaat niet dat je zelf het nut ervan inziet. Er moet een draagvlak zijn op de werkvloer, en ook je collega's en chefs moeten mee aan de kar trekken. Hierbij enkele argumenten om hen te overtuigen:

  1. Zoek het niet te ver. Verwijs naar zaken die gekend zijn, bijvoorbeeld 'opleiding', en geef voorbeelden van andere voedingsbedrijven die al werken met competenties.
  2. Gebruik argumenten op maat  van de persoon die je wil overtuigen: je baas, een leidinggevende, een HR-verantwoordelijke, een medewerker, een vakbondsafgevaardigde.
  3. Wijs op het strategisch belang van het werken met competenties 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

TIPS & TRICKS

 Kies voor het haalbare
 Zorg voor vooruitgang. Zoek "quick wins"
 Evalueer de effecten van de opleidingen