Aanbevelingen voor gevorderden


Formuleer voor elke competentie duidelijke gedragsindicatoren, namelijk de prestatie, het tastbare resultaat dat de competentie moet opleveren.

 

ACTIES
GEDRAGSINDICATOREN
Om een productieproces te analyseren moet de productieoperator in staat zijn:
 • Het productieproces waarin hij meespeelt te begrijpen. 
 • De ins en outs van zijn post af te leiden: wat voorafgaat en wat volgt
 • Een schema maken van de productielijn waarin hij werkt.
 • Een probleem dat zich op diverse plaatsen kan voordoen, uitleggen.
Om een productieproces te evalueren moet de productieoperator in staat zijn:
 • Afstand te nemen van zijn taken
 • Denksporen voor verbetering voorstellen (vereenvoudiging van de instellingen, betere werkvoorbereiding, aanpassingen aan de uitrusting voor een groter werkgemak, ...)
 • Een voorstel doen tot verbetering van zijn werkplek

 

Enkele tips om de formulering van  competenties te nuanceren.

 • Plaats een competentie in haar context, zodat men zich kan voorstellen hoe de bijbehorende actie verloopt.
 • Hou rekening met de complexiteit van de taak
 • Refereer steeds aan de functie, nooit aan een functiehouder
 • Gebruik het meest relevante actiewerkwoord.
 • Beperk je tot de strategische competenties, verbonden met de corebusiness, onmisbaar voor de realisatie van de functie. Een overdreven aantal competenties zou heel het proces verzwaren en afremmen.
 • Raadpleeg experts van het betreffende domein. Dit zijn de mensen die de functie vanuit de praktijk kennen.
 • Werk in groep. Betrek functiehouders , en hun verantwoordelijken. Engageer de sociale partners  en communiceer.
 • Ga geleidelijk vooruit, en vergelijk daarbij de competenties met de doelstellingen, de activiteiten en de verwachte resultaten. Vaak moet men hiermee meermaals herbeginnen!DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Aan de slag met competentieprofielen: Lees p. 105-115

TIPS & TRICKS

 Lees de visie/missie nog eens na, daar begint het competentieverhaal
 Zorg ervoor dat je steun hebt van het management
 Begin met een testgroep
 'het systeem begon bij ons te werken toen we de illusie van volledigheid hebben opgegeven'
 Gedragsindicatoren beschrijven zichtbaar gedrag, geen indrukken
 Gedragsindicatoren kunnen slaan op enkel kennis, inzicht, vaardigheid of attitude.

GETUIGENIS

Functioneringsgesprekken herzien en hervormd bij Fromunion nv - Kaasmakerij Passendale

 

De jaarlijkse 'babbel' over het verloop van het werk werd grondig hervormd. In het nieuwe systeem zijn de functioneringsgesprekken tussen medewerker en directe leidinggevende toegespitst op het kennen en kunnen en over het groeipotentieel van de medewerker. Het bedrijf zal hoe langer hoe meer de nadruk leggen op resultaat en ontwikkeling, want sterke mensen maken ook het bedrijf sterker!