Functioneringsgesprekken herzien en hervormd bij Fromunion nv - Kaasmakerij Passendale


Bij Fromunion nv – Kaasmakerij Passendale was er allang sprake van jaarlijkse gesprekken met de medewerkers. Op zich zeker positief te noemen, maar het kon beter. Voorheen was het gesprek gebaseerd op een formulier waarin een score werd toegekend aan kennis, rendement, kwaliteit, ... Daarnaast was het de bedoeling om een losse babbel te hebben over het werk.

 

Met de groei van het personeelsbestand is een steviger performance beleid zich beginnen opdringen. Zowel bij opstart als nadien heeft elke medewerker het recht op een gesprek met zijn directe leidinggevende over zijn kennen en kunnen en over zijn groeipotentieel. Het bedrijf zal hoe langer hoe meer de nadruk leggen op resultaat en ontwikkeling, want sterke mensen maken ook het bedrijf sterker!

 

Voor de implementatie van dit performance beleid heeft het bedrijf beroep gedaan op een externe partner, nl HRinHouse. IPV heeft dit traject financieel ondersteund met adviescheques.

 

Hoe werd hierbij tewerk gegaan?

 

Er werd met een pilootgroep opgestart. HRinHouse ging hierbij de taken en vaardigheden van de functiehouders in kaart brengen aan de hand van gesprekken met functiehouders. Deze sleutelwoorden werden op post its genoteerd. Deze post its werden nadien afgetoetst met de leidinggevende.
Daarnaast werden op managementniveau de algemene regels in kaart gebracht die voor iedereen van toepassing waren.

 

Ten slotte werden de gedragscompetenties vastgelegd.

 

Per functiehouder werden deze rubrieken in een format gegoten, gekoppeld aan een 5-puntenschaal. Deze format wordt visueel d.m.v. kleuren voorgesteld zodat het resultaat in één oogopslag duidelijk is.

 

Waarom werd gekozen voor een 5-puntenschaal?

 

Er werd gekozen om een score van 5 tot 1 te hanteren van onvoldoende tot uitstekend, waarbij score 3 als norm telt. Bedoeling is om de norm te veralgemenen onder de medewerkers, waarbij de score 'uitstekend' een leidraad is voor toekomstige peters of mentoren.

 

Handige tool...

 

Het formulier werd zo opgesteld dat het multifunctioneel is.
Het geeft een beschrijving van het takenpakket van een functiehouder, het dient als leidraad voor het opleidingsplan van starters en het is de rode draad in het jaarlijks gesprek tussen medewerker en zijn N+1.

 

Act Brilliant with a Fit Mind!

 

Sedert de campagne 'act brilliant with a fit mind' werd een nieuw luik toegevoegd aan het functioneringsgesprek. Hierin werd o.a. gepolst naar het persoonlijk engagement van de medewerkers rond thema's zoals veiligheid en performance.

 

Intussen deed ook de competentiepremie zijn intrede.

 

Meer weten? HRInHouse, 0477/373783Verdere info?


U kunt steeds meer info krijgen bij IPV, Els Mertens.TIPS & TRICKS

 Leren is een kans, geen plicht
 Stuur enkel hen naar een opleiding die het nodig hebben
 Betrek de medewerker zoveel mogelijk bij het bepalen van een opleiding
 Een persoonlijk ontwikkelingsplan is individueel, iedereen is anders
 Verbind opleidingen met competenties
 Raadpleeg de IPV opleidingsgids
 Maak geen opleidingsplannen als je ze niet kan uitvoeren
 Verplichte opleidingen zijn demotiverend. Zoek een aantrekkelijke formule.
 Wie niet gemotiveerd is leert niets.
 Heb respect voor verschillen in leersnelheid en leerstijl
 Niet iedereen wil blijven groeien
 Vergeet niet (verplichte en andere) vormingen te registreren