Competentiebeleid helpt Chocolaterie Ickx om groei te managen

 

Chocolaterie Ickx kende de laatste jaren een spectaculaire groei met als gevolg dat hun HR beleid verder moest ontwikkeld worden. Voor het bedrijf ligt de prioriteit bij de werknemers. Dus de verdere uitbouw van het personeelsbeleid moest ook op maat van de werknemers gebeuren.

 

De voordelen van een strategisch competentiebeleid

 

Met de ondersteuning van HR partner "InTeGeHR" heeft Chocolaterie Ickx gewerkt aan een strategisch competentiebeleid. Ze zagen hierin volgende voordelen:

  • een meer efficiënte en objectieve aanwerving
  • betere functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • meer stimulans en structuur op vlak van ontwikkeling
  • een betere integratie van het strategische beleid en het personeelsbeleid

Medewerkers, vakbond en management werken samen aan een groot HR project

 

Via een project rond competentiebeheer wilde Chocolaterie Ickx de diverse functies en de aanwezige competenties in het bedrijf beter in kaart brengen. Om nadien de vertaalslag te maken naar een efficiënter personeelsbeleid in al zijn facetten.

 

Een werkgroep werd opgericht met vakbondsafgevaardigden en belangrijke sleutelfiguren van de onderneming. De medewerkers werden in groep geïnformeerd. Nadien werd gecommuniceerd via informatieborden en e-mail. Het project werd regelmatig toegelicht op de ondernemingsraad en in een persoonlijk overleg met de vakbondssecretarissen. Alle groepen werkten dus samen aan 1 groot HR project!

 

Hoe starten?

 

Een goed beleid is er één dat iedereen begrijpt. Een gemeenschappelijke taal rond het competentiebeleid is dus noodzakelijk. We werken met een competentiewoordenboek dat alle competenties die voor onze organisatie relevant zijn duidelijk en meetbaar omschrijft.

 

Vervolgens hebben we alle functies één voor één geanalyseerd via persoonlijke bevraging. Dit heeft geresulteerd in functiebeschrijvingen die door alle partijen zijn goedgekeurd. Dat wordt nu gebruikt als een objectief instrument in het personeelsbeleid.

 

Competentieontwikkeling stimuleren

 

Met de functiebeschrijvingen als basis werkt Chocolaterie Ickx verder aan de groei van hun medewerkers.

 

Samen met IPV gaat het bedrijf een opleidingsplan uitwerken voor de diverse doelgroepen. Zo kan een werknemer evolueren op diverse vlakken: persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.

 

Momenteel worden alle evaluatieformulieren en persoonlijke ontwikkelingsplannen gefinaliseerd per functie.

 

In een jaaractieplan worden de opleidingen, de competentiematrix en functioneringsgesprekken samengebracht. Het bedrijf werkt nog aan een procedure en praktisch handboek voor alle leidinggevenden.

 

Daarnaast vormt het competentiebeleid een basis om andere aspecten van het personeelsbeleid verder uit te werken. Het welzijn- en veiligheidsbeleid wordt via de gestandaardiseerde functiebeschrijvingen op punt gezet met uitgewerkte werkpostfiches en een competentiematrix. De competenties worden gewogen en resulteren in een functieclassificatiesysteem. Hieruit vloeit een duidelijk verloningsbeleid.

 

Het aanwervingsbeleid werd uitgeschreven, waarin ook een stagebeleid werd opgenomen om jonge mensen kansen te geven in het bedrijf.

Het volledige onthaalbeleid is uitgewerkt, met een handboek en gestandaardiseerde documenten. In de volledige organisatie is het peter-/meterschap ingevoerd en de eerste interne opleiding heeft al plaatsgevonden. In het voorjaar volgt nog een externe opleiding via IPV.

 

Meer informatie: