Contact


 

Opleidingen voor arbeiders en bedienden: open aanbod en op maat
Inhoudelijk advies
Opleidingsadviseur
Praktische info en inschrijvingen
Dossierbeheerder
Voedselveiligheid en kwaliteit
Logistiek
Techniek, onderhoud en productie
Voedingstechnologie
Dirk Veekhoven
Milieu
Veiligheid en welzijn op het werk
Talen
Informatica
Persoonlijke vaardigheden
Financiële en commerciële vaardigheden
Opleidingen voor vlees en andere subsectoren
Opleidingen en advies voor bakkerijsector
Opleidingen voor de voedingshandel (PC 119)
 


Instroom via opleiding van werkzoekenden of uitzendkrachten
Instroom via opleiding van leerlingen
Ondersteuning bij uw opleidingsbeleid
(opleidingsplanning, werkplekleren, meten opleidingseffecten)
Ondersteuning bij het opstellen van een diversiteitsplan
Onderwijs, stages en navorming leerkrachten
Wegwijs in financiële steunmaatregelen
Opleidingen bij herstructurering, sluiting of collectief ontslag

Onderzoek en ontwikkeling
Evoluties arbeidsmarkt - voedingsindustrie
Competentiebeheer
Opleidingssubsidies
Beroeps- en competentieprofielen
Didactische instrumenten en methodes

 

Onthaal, logistieke en administratieve ondersteuning
Beheer databank en promotie
Boekhouding
Communicatie en promotie
Coördinatie
Administratief coördinator
Opleidingscoördinator Wallonië – Brussel
Directeur


 

Opleidingsadviseurs voor Wallonië en Brussel

 

Bent u een bedrijf uit Wallonië of Brussel, dan kunt u contact opnemen met één van onze franstalige adviseurs.