Meer tools om competenties te meten


De indicatoren en meetschalen zijn tools die je helpen om je observaties en vaststellingen zo goed mogelijk te objectiveren. Deze informatie komt onder meer van pas tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
 
Naast de veelgebruikte meetschalen, bestaan er nog technieken om competenties van medewerkers in kaart te brengen, de ene al meer betrouwbaar als de andere. De tabel ordent ze van meest naar minst betrouwbaar (Schmidt & Hunter, 1998). Ze hebben dus niet allemaal dezelfde waarde en moeten kritisch geanalyseerd worden. Wij geven u enkele mogelijkheden.


 

Technieken voor evaluatie van de competenties
Betrouwbaarheid
Tests van cognitieve vermogens
Zeer hoog
Situatietests
Zeer hoog
Tests voor beheersing van de functie
Zeer hoog
Vragenlijst rond integriteit
Hoog
Centra voor competentie-evaluatie
Hoog
Proefperiode
Hoog
Niet-gestructureerde interviews
Gemiddeld
Referenties
Gemiddeld
Personaliteitstests
Gemiddeld
Aantal jaren ervaring
Zwak
Schoolcurriculum
Zwak
Motivatiegesprek
Zwak
Grafologische test
Zeer zwak
Leeftijd
Zeer zwak

 

 



TIPS & TRICKS

 Maak een onderscheid tussen evaluatiegesprek (beoordeling, verleden) en functioneringsgesprek (gericht op ontwikkeling, toekomst)
 Prestaties hangen niet alleen af van competenties, ook van de context
 Schakel professionals in voor assessment
 Pas op voor consultants die geen maatwerk leveren
 Eerst lezen, denken en praten, dan doen

GETUIGENIS

Functioneringsgesprekken herzien en hervormd bij Fromunion nv - Kaasmakerij Passendale

 

De jaarlijkse 'babbel' over het verloop van het werk werd grondig hervormd. In het nieuwe systeem zijn de functioneringsgesprekken tussen medewerker en directe leidinggevende toegespitst op het kennen en kunnen en over het groeipotentieel van de medewerker. Het bedrijf zal hoe langer hoe meer de nadruk leggen op resultaat en ontwikkeling, want sterke mensen maken ook het bedrijf sterker!