Informeel leren


Ook in de dagdagelijkse praktijk verwerven we nieuwe competenties. Observeren, luisteren, kijken, lezen, standpunten uitwisselen, zaken uitvoeren en uitzoeken, experimenteren, problemen oplossen, overleggen met collega's, met leveranciers, een demonstratie bijwonen, meter/peter zijn voor een nieuwe medewerker, een bedrijf bezoeken, internet raadplegen, een uiteenzetting voorbereiden, alleen of samen met collega's een probleem oplossen: het zijn allemaal manieren van informeel leren.
 

Hoe ontwikkelen we competenties zonder het te weten?

 

Aangezien informeel leren op spontane wijze verloopt, kan je het niet organiseren. Je kan het wel stimuleren door de gepaste voorwaarden te scheppen. Zo evolueer je in de richting van een "lerende onderneming".


De lerende onderneming:

 • Moedigt contacten en informeel leren aan
 • Valoriseert leerresultaten bij de teamverantwoordelijken
 • Accepteert om te spreken over moeilijkheden en fouten, en beschouwt deze als kansen om te verbeteren
 • Waakt erover dat de opleidingen positief worden beleefd door iedereen (deelnemers en verantwoordelijken)
 • Spoort medewerkers aan om initiatieven te nemen, oplossingen te vinden voor hun problemen, zelf hun oplossingen te testen
 • Verwelkomt suggesties en geeft feedback
 • Legt verantwoordelijkheden zoveel mogelijk op het niveau van het team (concept van "autonoom team")
 • Doet aan taakverbreding en/of taakrotatie
 • Spoort aan tot delen en uitwisselen met collega's, intern of extern (netwerken)
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de competenties van al haar medewerkers
 • Draagt ertoe bij dat medewerkers zich zelf (mede)verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling
 • Spoort leidinggevenden aan om zichzelf niet alleen als "chefs" te zien maar ook als opleiders en coaches die de ontwikkeling van medewerkers begeleiden
 • Bevordert een bedrijfscultuur met waarden zoals communicatie, partnerschap, teamspirit, betrokkenheid van iedereen, zelfredzaamheid, creativiteit en innovatie.

In het bijzonder KMO's hebben er baat bij om te evolueren naar een lerende onderneming. Het ligt binnen hun bereik omdat de relaties meestal informeler zijn en er meer rechtstreeks contact is tussen alle medewerkers en leidinggevenden. Bovendien beschikken ze niet over dezelfde financiële middelen als grotere bedrijven om formele opleidingen te organiseren, die toch een stuk duurder zijn.


 DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Instrumenten voor leidinggevenden om competentieontwikkeling op de werkvloer te begeleiden

DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Scan om na te gaan in hoeverre leidinggevenden hun medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling.

TIPS & TRICKS

 Tracht informeel opgedane kennis en ervaring te formaliseren, te inventariseren, te registreren
 Organiseer uitwisseling van informele kennis tussen de operators
 Geef iedereen zijn eigen portfolio en ontwikkelingsplan in handen

DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Competentiemanagement voor de eerstelijns-verantwoordelijke: