Motivatie


Competentiebeheer is gericht op het inventariseren en het optimaal inzetten van aanwezige competenties en het ontdekken en wegwerken van competentietekorten. Met behulp van een competentiesysteem kunnen hiertoe de nodige acties uitgevoerd worden: ontwikkeling, rekrutering, waardering, rotatie en organisatie.

 

 

Er zijn diverse redenen om te starten met competentiebeheer:

  • Invullen van specifieke competentiebehoeften
  • Tijdig inspelen op toekomstige competentiebehoeften (bijvoorbeeld als er een nieuw product ontwikkeld gaat worden)
  • Oplossen van een personeelstekort door verloop, pensionering, bevallingsverlof, (langdurige) ziekte, ...
  • Oplossen van competentietekorten door het functioneren van medewerkers te evalueren in termen van competenties en opleidingen te plannen.
  • Reorganiseren van teams met oog voor ieders sterkte

  


 

 

Om het even welk motief je zelf hebt om te starten met competentiebeheer, besef dat het een grote weerslag heeft op je onderneming: de processen, de organisatie, de mensen. Denk dus goed na over wat je wilt bereiken.

 

Bij het invoeren van competentiemanagement komen er dikwijls ook ideeën of vragen over het loonbeleid. Competentiebeleid en loonbeleid kunnen wel raakvlakken hebben, maar beiden hebben toch in grote mate hun eigen logica en vooral hun eigen aandachtspunten. Het overgrote deel van de bedrijven introduceren competentiemanagement zonder een koppeling naar het loonbeleid.

 
DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Hoe competenties gebruiken bij werving en selectie - lees p. 125-140

TIPS & TRICKS

 Investeren in competenties is bedrijfskapitaal opbouwen.
 Competentiebeleid moet passen in de bedrijfscultuur
 Pas op voor verborgen agenda's
 Wacht met competentiebeleid tot een eventuele ontslagronde voorbij is
 Weet dat competentiebeleid nooit af is, het is een doorlopend proces
 Zorg dat iedereen het doel weet
 Waak over de geïnvesteerde tijd
 Begin kleinschalig en bouw geleidelijk uit
 Competentiebeleid is een investering in de toekomst
 Trek aan één koord

GETUIGENIS

Functioneringsgesprekken herzien en hervormd bij Fromunion nv - Kaasmakerij Passendale

 

De jaarlijkse 'babbel' over het verloop van het werk werd grondig hervormd. In het nieuwe systeem zijn de functioneringsgesprekken tussen medewerker en directe leidinggevende toegespitst op het kennen en kunnen en over het groeipotentieel van de medewerker. Het bedrijf zal hoe langer hoe meer de nadruk leggen op resultaat en ontwikkeling, want sterke mensen maken ook het bedrijf sterker!