Competentieontwikkeling: van strategisch belang


Een duidelijke kijk op de beschikbare competenties binnen de onderneming is het opstapje naar anticiperend competentiebeleid en productiviteitswinst. De competenties van het personeel meten en beheren kan je strategisch voordeel opleveren:

 

  1. Op elk moment kan je nagaan of de nodige competenties beschikbaar zijn, en dus een goede werking van de productie handhaven ondanks afwezigheden. De meeste ploegbazen werken intuïtief op deze manier: zij kennen min of meer de competenties van hun medewerkers, en ze slagen er dus meestal wel in om een team samen te stellen waarin alle noodzakelijke competenties aanwezig zijn om de taken uit te voeren. Maar wát als de ploegbaas zelf afwezig is?

  2. Je kan meer personeel opleiden voor bepaalde essentiële competenties. Als slechts één persoon de competenties bezit die onmisbaar zijn voor een sleutelpost (uw palletbehandelaar bv.), stelt u zich bloot aan problemen bij afwezigheid van die persoon. Je kan maar beter zicht hebben op die competenties die slechts enkele personen bezitten of die onbestaand zijn. Het kan daarbij gaan om posten die op het eerste zicht "gemakkelijk" lijken. Het verhaal van de gehaktballetjeskoker, een niet te missen Luikse specialiteit, illustreert dit.

  3. Je kan je rekrutering zo aanpakken dat het menselijk kapitaal in uw onderneming toeneemt. Als u goed weet welke competenties u nodig hebt, kunt u de nieuwe medewerkers beter testen en begeleiden tijdens hun proefperiode.

  4. Je  kan perspectieven tot ontwikkeling aanbieden aan uw personeel en de interne mobiliteit aanmoedigen. De persoon die u zoekt, werkt misschien al in uw onderneming!

  5. Je kan ontwikkeling op vlak van loopbanen objectiveren, bijvoorbeeld promotieGETUIGENIS

Brouwerij Martens: Arbeiders competenter en polyvalent maken

 

Brouwerij Martens ontwikkelde de nodige instrumenten voor werkplekleren. Voor de brouwerij is het belangrijk dat het competentiebeleid werd opgebouwd vanuit de specifieke taken die de arbeiders op iedere werkpost uitvoeren. Het geheel heeft ervoor gezorgd dat de arbeiders meer inzicht hebben gekregen in de werking van de brouwerij en dat ze regelmatig van werkpost kunnen wisselen.

TIPS & TRICKS

 De ploegbazen en lijnmanagers zijn sleutelfiguren; overtuig die eerst
 Overleg geregeld met het management, blijf ze overtuigen
 Wees realistisch, anders haken de pessimisten af
 Streef naar gemeenschappelijke verwachtingen
 Ontmoet collega's in de IPV-streekplatformen
 Leg een link met de bedrijfsdoelstellingen
 Pleeg overleg met de vakbonden van bij het plannen van competentiebeleid