Argumenten op ieders maat


Argumenteer op niveau van elke betrokkene. Probeer zoveel mogelijk de voordelen in de kijker te plaatsen. Verandering wekt doorgaans weerstand op en je zal misschien negatieve reacties krijgen, maar wie wil kan voordeel halen uit een competentiebeleid, of het nu de baas, een leidinggevende, een HR-verantwoordelijke, een werknemer, een vakbondsafgevaardigde is. 
Hier vind je argumenten op maat van alle betrokkenen:

 

Algemeen management:

 • Een competentiebeleid rendeert. In een studie van de KULeuven wordt aangetoond dat een opgeleide werknemer uit de Belgische voedingsindustrie ongeveer 4,2% meer productief is dan een niet-opgeleide werknemer. Het brutoloon van een opgeleide werknemer ligt 2,4% hoger. Het saldo voor een bedrijf is dus positief.
 • Een competentiebeleid zorgt voor een rendabele inzet van medewerkers: het wordt minder en minder gemakkelijk om voldoende bekwame mensen te vinden om alle functies in te vullen. Als je bereid bent om te investeren kan je meer mensen aantrekken en zorg je er ook voor dat bekwame mensen niet vertrekken.
 • Investeringen in een competentiebeleid hebben ook impact op de motivatie van werknemers: een grotere betrokkenheid, betere sfeer op de werkvloer, minder arbeidsverzuim.

 

Lijnmanagement :

 • Een competentiebeleid geeft je instrumenten in handen om je medewerkers beter te begeleiden, te coachen en te ontwikkelen
 • Het helpt je om je medewerkers op een objectieve manier te evalueren en hen in te zetten naargelang hun sterktes
 • Goed uitgevoerd verhoogt het de motivatie bij je  medewerkers
 • Het zorgt voor een betere samenwerking met de HR-verantwoordelijke: wederzijdse verwachtingen worden veel duidelijker. Zo bijvoorbeeld kan je samen op heel precieze manier aanwervingsvoorwaarden bepalen.

 

HR:

 • Het opzetten van een competentiebeleid is een manier om HR te positioneren op strategisch niveau. Competentiebeleid geeft structuur aan de HR-processen, verbindt ze met elkaar en met de bedrijfsdoelstellingen: welke competenties hebben we nodig, en hoe houden we hiermee rekening bij aanwervingen, evaluaties, opleidingsplanning,...?
 • Het zorgt voor een partnerschap met het lijnmanagement: overleg over de nodige competenties en manieren om die aan te trekken en verder te ontwikkelen.
 • Onderzoek van de KULeuven  toont aan dat maar liefst 74% van de voedingsbedrijven stappen zetten inzake competentiebeheer. En hoewel de organisatiegrootte hier een rol speelt, zijn ook heel wat kleine KMO's begaan met competentieontwikkeling.
 • Het ontbreekt voedingsbedrijven aan tijd, geld en expertise om het competentiebeleid verder uit te bouwen. IPV staat voedingsbedrijven bij om deze drempels te overkomen, met subsidies en tools .

 


Medewerkers:

 • Een competentiebeleid zorgt ervoor dat de verwachtingen rond je job duidelijker worden, en dat je leidinggevende en jij hierover op een heldere manier kunnen praten.
 • Met een competentiebeleid verhogen je kansen op opleiding, en kunnen opleidingen ook beter afgestemd worden op jouw behoeften.
 • Met een competentiebeleid kan er ook waardering komen voor competenties die je in huis hebt, maar die niet onmiddellijk in je job tot uiting komen. Je kansen op promotie verhogen.
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken maken deel uit van een competentiebeleid. Het voordeel van werken met competenties is dat die op een objectieve manier kunnen verlopen, omdat de verwachten duidelijk en voor iedereen hetzelfde zijn.

 

Vakbonden:

 • Er komt meer duidelijkheid en transparantie over gewenste competenties in de organisatie
 • Hierdoor worden procedures eerlijker: objectiveerbare competenties kunnen de basis vormen selectie,evaluatie, promotie,...
 • We zien een verhoging van opleidingskansen, en mogelijkheden om  inzetbaarheid en duurzame tewerkstelling te verhogen
 • Er komt meer persoonlijke aandacht en waardering voor medewerkers
 • De betrokkenheid bij medewerkers vergroot
 • Er wordt meer nagedacht over de mogelijkheden en rol van medewerkers in de organisatie.


TIPS & TRICKS

 De ploegbazen en lijnmanagers zijn sleutelfiguren; overtuig die eerst
 Overleg geregeld met het management, blijf ze overtuigen
 Wees realistisch, anders haken de pessimisten af
 Streef naar gemeenschappelijke verwachtingen
 Ontmoet collega's in de IPV-streekplatformen
 Leg een link met de bedrijfsdoelstellingen
 Pleeg overleg met de vakbonden van bij het plannen van competentiebeleid

GETUIGENIS

Competentiebeleid helpt Chocolaterie Ickx om groei te managen

 

Chocolaterie Ickx is alvast overtuigd van het belang van competentiebeleid. Het bedrijf kende een spectaculaire groei waardoor hun HR beleid verder moest ontwikkeld worden.

 

Om de verdere uitbouw van het personeelsbeleid op maat van de werknemers te doen, werken ze aan een strategisch competentiebeleid.

DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Competentiemanagement voor de eerstelijns-verantwoordelijke: