Competenties ontwikkelen


Hoe kan ik de competenties van mijn personeel ONTWIKKELEN?

 

Als we spreken over "ontwikkeling van competenties", denken we vaak aan "formele" opleiding, namelijk georganiseerd en gestructureerd. Dit is nochtans maar één middel tussen vele andere om nieuwe competenties te verwerven. We leren in de realiteit veel op "informele" wijze, via onze dagelijkse praktijk. De rol van het management bestaat er in om een klimaat te creëren dat dit leren stimuleert en het te gaan combineren met andere vormen van leren.

 

In dit deel zullen we verschillende praktijken overlopen die de ontwikkeling van competenties bevorderen. De essentie is dat je die formule vindt die past bij je behoeften, je doelstellingen, je medewerkers.


1. De formele opleidingsmethodes: welke zijn dat en hoe maak je een keuze?
2. De informele opleidingen : de lerende onderneming
3. Het gebruik van verworven competenties op de werkpost

 

  

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.