Vier aspecten van competenties


Competenties zijn een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van een taak. De meeste taken zijn te definiëren via deze vier aspecten.  

 

 1. Kennis: De informatie, begrippen en procedures die een individu verwerft, onthoudt en in een bepaalde context kan reproduceren. Kennis zit in het hoofd. Kennis verwerven gebeurt door leerprocessen zoals opleiding volgen, zelfstudie, omgang met collega's...
  Voorbeeld:
  • De basisrecepten kennen
  • De CCP's ('kritische controlepunten') van zijn werkpost kennen
 2. Inzicht: Het vermogen om kennis te gebruiken in een onbekende situatie
  Voorbeeld:
  • De logische methode gebruiken bij pechverhelping op een nieuwe machine
  • Anticiperen op mogelijke problemen met het etiketteertoestel
 3. Vaardigheden: Het vermogen om iets herhaaldelijk goed uit te voeren, bijna als een automatisme. Vaardigheden leert men niet door kennisoverdracht maar door veelvuldig trainen.
  Voorbeeld
  • Zwoerd van een ham wegsnijden
  • Koekjes in een vorm schikken
 4. Attitudes: De verzameling van emoties, gedachten en overtuigingen die een houding bepalen. Attitudes zijn erg belangrijk op het terrein van veiligheid, milieuzorg, teamwerk. Het blijft wel de vraag of attitudes kunnen aangescherpt worden door opleiding. Persoonlijke motivatie en omgeving zijn hierin ook belangrijk.
  Voorbeeld
  • De duur van de pauzes respecteren
  • Stress beheren in moeilijke situaties

Wie met competenties werkt, vertrekt doorgaans al van kennis, vaardigheden en attitudes. Inzicht is een minder bekend maar nochtans onmisbaar aspect van een competentie. Zo toont onderzoek van IPV  over de competenties van productieoperatoren in de provincie Luik dat "inzicht" even belangrijk is als vaardigheden.
TIPS & TRICKS

 Discussieer niet over de vele definities van competenties, kies er een voor u bruikbare.
 Een gedragscompetentie is meer dan een attitude, er zit ook kennis en vaardigheid in.
 Inzicht geeft antwoorden op de vraag 'waarom?'

GETUIGENIS

Functioneringsgesprekken herzien en hervormd bij Fromunion nv - Kaasmakerij Passendale

 

De jaarlijkse 'babbel' over het verloop van het werk werd grondig hervormd. In het nieuwe systeem zijn de functioneringsgesprekken tussen medewerker en directe leidinggevende toegespitst op het kennen en kunnen en over het groeipotentieel van de medewerker. Het bedrijf zal hoe langer hoe meer de nadruk leggen op resultaat en ontwikkeling, want sterke mensen maken ook het bedrijf sterker!