Begrippen


Competenties zijn verbonden met een functie.
Elke functie wordt gekenmerkt door een aantal uit te voeren taken. Om die taken goed te kunnen uitvoeren moet de functiehouder over een reeks competenties beschikken. Elke functie heeft dus haar competentieprofiel.

 

Voorbeeld: de functie van productieoperator, uitgeoefend door bijna 60% van de werknemers in de voedingsindustrie. Het reinigen van de machine behoort doorgaans tot de taken van een productieoperator. Succesvolle uitvoering van die taak vraagt onder meer de competentie "juist gebruiken van het desinfecteermiddel". Vragen die je dan kan stellen zijn: Bezit de operator die competentie? Zonee, wordt er een opleiding georganiseerd om die competentie te verwerven? Of ook: moeten alle operatoren deze taak uitoefenen en opgeleid worden, of wordt er beroep gedaan op een specialist?

 

Je bent ongetwijfeld al geconfronteerd met dergelijke vragen, en het antwoord hierop heeft effecten op de organisatie van je onderneming.


 DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Aan de slag met competentieprofielen: Lees p. 105-115

TIPS & TRICKS

 Competentie ? taak

 Competentie = bekwaamheid voor een taak

 Kortgeschoolden bezitten evenzeer competenties als universitairen


DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Competentiemanagement voor de eerstelijns-verantwoordelijke: