Basisaanbevelingen


Competenties zijn capaciteiten of bekwaamheden die noodzakelijk zijn voor het succesvol vervullen van een functie.
We kunnen competenties beschrijven door te vertrekken van een FUNCTIEBESCHRIJVING. Deze methode wordt veel gebruikt.
Een klassieke functiebeschrijving  bevat de functienaam, de doelstellingen en de taken (of de kernactiviteiten) die de functiehouder moet uitvoeren. De competenties beschrijven de bekwaamheden van de functiehouder om deze taken correct uit te voeren. Het gaat om een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes.

 

Wees zo nauwkeurig mogelijk als je een competentie  formuleert. Gebruik actiewerkwoorden  met daarbij een aanvulling.

 

ACTIE(S)                                      
VOOR           
DOELSTELLING
werkwoord + uitleg
gewenste actie, in context
                    
gewenst effect, doel van de actie

 

Voorbeeld: Acties voor 'veilig werken':

  • Nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften respecteren (attitude)
  • Geschikte arbeidskledij dragen (attitude)
  • Correct de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (inzicht)
  • De risico's van de machines kennen (kennis) en begrijpen (inzicht)
  • De gebruiksvoorschriften van de machines respecteren (vaardigheid)
  • Chemische producten, solventen kennen (kennis) en gebruiken (vaardigheid)


Opmerking:
Eenzelfde competentie kan bij diverse activiteiten van een of meerdere functies behoren. Zo is de competentie "Uitrusting demonteren en weer monteren" nodig voor de activiteit "het verloop van een productieproces verzorgen", maar mogelijk ook onmisbaar voor "het onderhoud van machines verzorgen".

 

Twee voorbeelden van competentieprofielen, goedgekeurd door de sector van de aardappelverwerking.
DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Aan de slag met competentieprofielen: Lees p. 105-115

DOCUMENTEN & NUTTIGE LINKS

Stappenplan om competentieprofielen op te stellen via werkgroepen.

TIPS & TRICKS

 Hou uw functiebeschrijvingen kort en duidelijk
 Gebruik de taal van de werkvloer
 Spreek alle betrokkenen aan
 Begin met een relatief eenvoudige functie
 Speel veilig en start met een 'quick win'
 Wees realistisch, de ideale functiehouder bestaat niet
 Beperk je tot de essentie en vermijd 'nice to have' competenties
 Beperk het aantal competenties per functie tot de 7 à 12 belangrijkste