De competenties definiëren


Competenties zijn een geheel van bekwaamheden die een medewerker inzet in zijn werk. Ze komen tot stand via opleiding en via ervaring, in interactie met de omgeving.

 

Competenties:

  1. Zijn verbonden met een functie: begrippen
  2. Maken deel uit van de bedrijfscultuur en de manier waarop een bedrijf is georganiseerd
  3. Zijn in te delen in vier aspecten: kennis, inzicht, vaardigheden en  attitudes
 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

TIPS & TRICKS

 Competentie ? taak

 Competentie = bekwaamheid voor een taak

 Kortgeschoolden bezitten evenzeer competenties als universitairen